Contact us

Contact us

Best regards

Edvin Wang

Xiamen Guanwei Import and Export Co.,Ltd.

Unit 604B-790,Yuntong Center, No.95 Xiangyun 1st Road,Xiamen Area of China(Fujian) Pilot Free Trade Zone,China

Mobile: +86-015259641966 / Tel: +86-596-5379588 / Fax:+86-596-5379588

Skype: Edvinwangbusiness  


Email: info@xmguanwei.com

Website: www.xmguanwei.com


All Rights Reserved Copyright © 2016-2018 XIAMEN GUANWEI IMPORT&EXPORT CO.,LTD